eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4082

NGC 4082
Objekt NGC 4082 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4082 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h5m11.4s; Dec= 10°40'15"
rödförskjutning (z): 0.023283
Avståndet från solen till NGC 4082: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 98.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4082 : PGC 38274, MCG 2-31-26, CGCG 69-46

Närliggande objekt: NGC 4080, NGC 4081, NGC 4083, NGC 4084

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.