eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4095

NGC 4095
Objekt NGC 4095 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4095 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h5m54.2s; Dec= 20°34'25"
rödförskjutning (z): 0.023843
Avståndet från solen till NGC 4095: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 100.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4095 : PGC 38324, MCG 4-29-22, CGCG 128-25

Närliggande objekt: NGC 4093, NGC 4094, NGC 4096, NGC 4097

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.