eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4105

NGC 4105
Objekt NGC 4105 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4105 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.80'x2.1'
magnitud: V=10.7m; B=11.6m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h6m40.6s; Dec= -29°45'36"
rödförskjutning (z): 0.006458
Avståndet från solen till NGC 4105: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4105 : PGC 38411, ESO 440-54, MCG -5-29-13, AM 1204-292

Närliggande objekt: NGC 4103, NGC 4104, NGC 4106, NGC 4107

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.