eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4103

NGC 4103
Objekt NGC 4103 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4103 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Crucis
Typ: I3m -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=7.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h6m39.5s; Dec= -61°15'0"
Övriga namn på objektet NGC 4103 : OCL 871, ESO 130-SC5

Närliggande objekt: NGC 4101, NGC 4102, NGC 4104, NGC 4105

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.