eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4103

NGC 4103
Obiekt NGC 4103 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4103 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Krzyż Południa
Тип: I3m -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=7.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h6m39.5s; Dec= -61°15'0"
Inne nazwy obiektów NGC 4103 : OCL 871, ESO 130-SC5

Sąsiadujące obiekty: NGC 4101, NGC 4102, NGC 4104, NGC 4105

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.