eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4103

NGC 4103
Voorwerp NGC 4103 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4103 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Crucis
Type: I3m -
De hoekige afmetingen: 6.00'
omvang: V=7.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h6m39.5s; Dec= -61°15'0"
Andere namen van het object NGC 4103 : OCL 871, ESO 130-SC5

Objecten in de buurt: NGC 4101, NGC 4102, NGC 4104, NGC 4105

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.