eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4103

NGC 4103
objekt NGC 4103 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4103 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Crucis
Typen: I3m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t6m39.5s; Dec= -61°15'0"
Andre objektnavn NGC 4103 : OCL 871, ESO 130-SC5

Naboobjekter: NGC 4101, NGC 4102, NGC 4104, NGC 4105

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.