eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4129

NGC 4129
Objekt NGC 4129 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4129 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x0.6'
veľkosť: V=12.5m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h8m53.2s; Dec= -9°2'12"
RedShift (z): 0.003926
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4129: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4129 : PGC 38580, NGC 4130, MCG -1-31-6, IRAS 12063-0845

Blízke objekty: NGC 4128, NGC 4128A, NGC 4130, NGC 4131

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.