eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4147

NGC 4147
Objekt NGC 4147 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4147 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Comae Berenices
Typ: VI -
Úhlové rozměry: 4.40'
velikosti: V=10.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h10m6.2s; Dec= 18°32'33"
Jiné názvy objektu NGC 4147 : NGC 4153, GCL 18

Nedaleko objekty: NGC 4145A-2, NGC 4146, NGC 4148, NGC 4149

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.