eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4148

NGC 4148
Objekt NGC 4148 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4148 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.0'
magnitud: V=13.3m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h10m7.9s; Dec= 35°52'42"
rödförskjutning (z): 0.016595
Avståndet från solen till NGC 4148: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4148 : PGC 38704, UGC 7158, MCG 6-27-18, CGCG 187-16

Närliggande objekt: NGC 4146, NGC 4147, NGC 4149, NGC 4150

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.