eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4148

NGC 4148
Objekt NGC 4148 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4148 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.0'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h10m7.9s; Dec= 35°52'42"
RedShift (z): 0.016595
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4148: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4148 : PGC 38704, UGC 7158, MCG 6-27-18, CGCG 187-16

Blízke objekty: NGC 4146, NGC 4147, NGC 4149, NGC 4150

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.