eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4149

NGC 4149
Objekt NGC 4149 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4149 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.3'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h10m32.8s; Dec= 58°18'14"
RedShift (z): 0.010194
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4149: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4149 : PGC 38741, NGC 4154, UGC 7167, CGCG 292-76, MCG 10-17-155, IRAS 12080+5834

Blízke objekty: NGC 4147, NGC 4148, NGC 4150, NGC 4151

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.