eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4151

NGC 4151
Objekt NGC 4151 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4151 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.30'x4.5'
veľkosť: V=10.8m; B=11.5m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h10m32.3s; Dec= 39°24'24"
RedShift (z): 0.003319
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4151: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4151 : PGC 38739, UGC 7166, MCG 7-25-44, CGCG 215-45, KUG 1208+396A, KCPG 324B

Blízke objekty: NGC 4149, NGC 4150, NGC 4152, NGC 4153

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.