eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4150

NGC 4150
Objekt NGC 4150 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4150 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x1.6'
veľkosť: V=11.6m; B=12.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h10m33.6s; Dec= 30°24'7"
RedShift (z): 0.000754
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4150: na základe množstva červeného posunu (z) - 3.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4150 : PGC 38742, UGC 7165, MCG 5-29-29, CGCG 158-37, IRAS 12080+3040

Blízke objekty: NGC 4148, NGC 4149, NGC 4151, NGC 4152

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.