eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 416

NGC 416
objekt NGC 416 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 416 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t7m58.5s; Dec= -72°21'25"
Andre objektnavn NGC 416 : ESO 29-SC32, in SMC

Naboobjekter: NGC 414, NGC 415, NGC 417, NGC 418

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.