eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 416

NGC 416
Obiekt NGC 416 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 416 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Tukan
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.20'
Wielkość gwiazd: V=12.6m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h7m58.5s; Dec= -72°21'25"
Inne nazwy obiektów NGC 416 : ESO 29-SC32, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 414, NGC 415, NGC 417, NGC 418

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.