eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4167

NGC 4167
Objekt NGC 4167 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4167 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Im - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.6'
veľkosť: V=14.0m; B=14.5m
Jas povrchu: 15.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h12m9s; Dec= 36°10'7"
RedShift (z): 0.000550
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4167: na základe množstva červeného posunu (z) - 2.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4167 : PGC 38881, NGC 4163, UGC 7199, MCG 6-27-26, CGCG 187-20, KUG 1209+364

Blízke objekty: NGC 4165, NGC 4166, NGC 4168, NGC 4169

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.