eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4167

NGC 4167
Objekt NGC 4167 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4167 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Im - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.6'
magnitud: V=14.0m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 15.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h12m9s; Dec= 36°10'7"
rödförskjutning (z): 0.000550
Avståndet från solen till NGC 4167: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 2.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4167 : PGC 38881, NGC 4163, UGC 7199, MCG 6-27-26, CGCG 187-20, KUG 1209+364

Närliggande objekt: NGC 4165, NGC 4166, NGC 4168, NGC 4169

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.