eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4168

NGC 4168
Objekt NGC 4168 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4168 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.80'x2.2'
magnitud: V=11.2m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h12m17.2s; Dec= 13°12'16"
rödförskjutning (z): 0.007388
Avståndet från solen till NGC 4168: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 31.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4168 : PGC 38890, UGC 7203, MCG 2-31-46, CGCG 69-81, VCC 49

Närliggande objekt: NGC 4166, NGC 4167, NGC 4169, NGC 4170

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.