eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4172

NGC 4172
Objekt NGC 4172 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4172 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=13.3m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h12m14.7s; Dec= 56°10'35"
rödförskjutning (z): 0.030935
Avståndet från solen till NGC 4172: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 130.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4172 : PGC 38887, UGC 7205, MCG 9-20-109, CGCG 269-39, CGCG 292-80

Närliggande objekt: NGC 4170, NGC 4171, NGC 4173, NGC 4174

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.