eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4173

NGC 4173
Objekt NGC 4173 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4173 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 5.00'x0.7'
magnitud: V=13.0m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h12m21.5s; Dec= 29°12'26"
rödförskjutning (z): 0.003759
Avståndet från solen till NGC 4173: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4173 : PGC 38897, UGC 7204, MCG 5-29-33, CGCG 158-43, KUG 1209+294A, HCG 61B, FGC 1382, The Box

Närliggande objekt: NGC 4171, NGC 4172, NGC 4174, NGC 4175

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.