eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4173

NGC 4173
Objekt NGC 4173 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4173 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 5.00'x0.7'
veľkosť: V=13.0m; B=13.6m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h12m21.5s; Dec= 29°12'26"
RedShift (z): 0.003759
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4173: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4173 : PGC 38897, UGC 7204, MCG 5-29-33, CGCG 158-43, KUG 1209+294A, HCG 61B, FGC 1382, The Box

Blízke objekty: NGC 4171, NGC 4172, NGC 4174, NGC 4175

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.