eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4178

NGC 4178
Objekt NGC 4178 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4178 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.00'x1.7'
veľkosť: V=11.4m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h12m46.2s; Dec= 10°51'51"
RedShift (z): 0.001248
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4178: na základe množstva červeného posunu (z) - 5.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4178 : PGC 38943, IC 3042, UGC 7215, MCG 2-31-50, CGCG 69-88, VCC 66

Blízke objekty: NGC 4176, NGC 4177, NGC 4179, NGC 4180

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.