eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4185

NGC 4185
Objekt NGC 4185 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4185 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 2.60'x2.0'
magnitud: V=12.1m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h13m22.2s; Dec= 28°30'37"
rödförskjutning (z): 0.013022
Avståndet från solen till NGC 4185: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4185 : PGC 38995, UGC 7225, MCG 5-29-38, CGCG 158-47

Närliggande objekt: NGC 4183, NGC 4184, NGC 4186, NGC 4187

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.