eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4186

NGC 4186
Objekt NGC 4186 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4186 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.8'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h14m6.4s; Dec= 14°43'33"
rödförskjutning (z): 0.026292
Avståndet från solen till NGC 4186: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 111.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4186 : PGC 39057, NGC 4192B, UGC 7240, MCG 3-31-81, CGCG 98-111, VCC 101

Närliggande objekt: NGC 4184, NGC 4185, NGC 4187, NGC 4187A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.