eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4187A

NGC 4187A
Objekt NGC 4187A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4187A - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h13m29.3s; Dec= 50°44'30"
rödförskjutning (z): 0.030481
Avståndet från solen till NGC 4187A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 128.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4187A : PGC 39004, NGC 4187, UGC 7229, MCG 9-20-117, CGCG 269-42

Närliggande objekt: NGC 4186, NGC 4187, NGC 4187B, NGC 4187C

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.