eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4187C

NGC 4187C
Objekt NGC 4187C ligger precis i mitten av bilden.

4187C - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.4'
magnitud: V=15.6m; B=16.6m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h13m26.9s; Dec= 50°42'37"
Övriga namn på objektet NGC 4187C : PGC 39006, MCG 9-20-118

Närliggande objekt: NGC 4187A, NGC 4187B, NGC 4188, NGC 4189

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.