eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4187

NGC 4187
objekt NGC 4187 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4187 - galakse i stjernebildet Canum Venaticorum
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.2m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t13m29.3s; Dec= 50°44'30"
Rødforskyvning (z): 0.030481
Avstand fra solen til NGC 4187: basert på redshiftverdien (z) - 128.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4187 : PGC 39004, NGC 4187A, UGC 7229, MCG 9-20-117, CGCG 269-42

Naboobjekter: NGC 4185, NGC 4186, NGC 4187A, NGC 4187B

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.