eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4196

NGC 4196
Objekt NGC 4196 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4196 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.2'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h14m29.6s; Dec= 28°25'25"
rödförskjutning (z): 0.013259
Avståndet från solen till NGC 4196: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4196 : PGC 39098, UGC 7245, MCG 5-29-40, CGCG 158-50

Närliggande objekt: NGC 4194, NGC 4195, NGC 4197, NGC 4198

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.