eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4210

NGC 4210
Objekt NGC 4210 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4210 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.6'
veľkosť: V=12.5m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h15m15.8s; Dec= 65°59'10"
RedShift (z): 0.009113
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4210: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4210 : PGC 39184, UGC 7264, MCG 11-15-39, CGCG 315-28, IRAS 12128+6615

Blízke objekty: NGC 4208, NGC 4209, NGC 4211B, NGC 4211A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.