eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4213

NGC 4213
Objekt NGC 4213 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4213 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.7'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h15m37.5s; Dec= 23°58'55"
rödförskjutning (z): 0.022482
Avståndet från solen till NGC 4213: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4213 : PGC 39223, UGC 7276, MCG 4-29-54, CGCG 128-65

Närliggande objekt: NGC 4211, NGC 4212, NGC 4214, NGC 4215

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.