eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 423

NGC 423
Objekt NGC 423 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 423 - galax i stjärnbild Sculptoris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.4'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h11m22.1s; Dec= -29°14'4"
rödförskjutning (z): 0.005344
Avståndet från solen till NGC 423: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 22.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 423 : PGC 4266, ESO 412-11, MCG -5-4-4, IRAS 01090-2929

Närliggande objekt: NGC 421, NGC 422, NGC 424, NGC 425

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.