eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4234

NGC 4234
Objekt NGC 4234 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4234 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=12.7m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h17m9.1s; Dec= 3°41'0"
RedShift (z): 0.006761
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4234: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4234 : PGC 39388, UGC 7309, MCG 1-31-35, CGCG 41-61, VCC 221, HARO 7, IRAS 12146+0357

Blízke objekty: NGC 4232, NGC 4233, NGC 4235, NGC 4236-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.