eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4262

NGC 4262
Objekt NGC 4262 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4262 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.6'
magnitud: V=11.6m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h19m30.6s; Dec= 14°52'40"
rödförskjutning (z): 0.004533
Avståndet från solen till NGC 4262: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4262 : PGC 39676, UGC 7365, MCG 3-31-101, CGCG 99-14, VCC 355

Närliggande objekt: NGC 4260, NGC 4261, NGC 4263, NGC 4264

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.