eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4281

NGC 4281
Objekt NGC 4281 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4281 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x1.6'
veľkosť: V=11.3m; B=12.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h20m21.6s; Dec= 5°23'11"
RedShift (z): 0.009043
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4281: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4281 : PGC 39801, UGC 7389, MCG 1-32-12, CGCG 42-34, VCC 408, IRAS 12177+0539

Blízke objekty: NGC 4279, NGC 4280, NGC 4282, NGC 4283

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.