eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4281

NGC 4281
Objekt NGC 4281 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4281 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 3.00'x1.6'
magnitud: V=11.3m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h20m21.6s; Dec= 5°23'11"
rödförskjutning (z): 0.009043
Avståndet från solen till NGC 4281: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 38.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4281 : PGC 39801, UGC 7389, MCG 1-32-12, CGCG 42-34, VCC 408, IRAS 12177+0539

Närliggande objekt: NGC 4279, NGC 4280, NGC 4282, NGC 4283

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.