eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4291

NGC 4291
Objekt NGC 4291 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4291 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.7'
magnitud: V=11.5m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h20m17.3s; Dec= 75°22'16"
rödförskjutning (z): 0.005861
Avståndet från solen till NGC 4291: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4291 : PGC 39791, UGC 7397, MCG 13-9-24, CGCG 352-28

Närliggande objekt: NGC 4289, NGC 4290, NGC 4292, NGC 4292A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.