eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4293

NGC 4293
Objekt NGC 4293 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4293 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.60'x2.6'
veľkosť: V=10.4m; B=11.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h21m12.9s; Dec= 18°22'58"
RedShift (z): 0.002979
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4293: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4293 : PGC 39907, UGC 7405, MCG 3-32-6, CGCG 99-23, VCC 460, IRAS 12186+1839

Blízke objekty: NGC 4292, NGC 4292A, NGC 4294, NGC 4295

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.