eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4312

NGC 4312
Objekt NGC 4312 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4312 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 4.60'x1.1'
veľkosť: V=11.7m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h22m31.4s; Dec= 15°32'17"
RedShift (z): 0.000510
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4312: na základe množstva červeného posunu (z) - 2.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4312 : PGC 40095, UGC 7442, MCG 3-32-14, CGCG 99-29, VCC 559, IRAS 12199+1548

Blízke objekty: NGC 4310, NGC 4311, NGC 4313, NGC 4314

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.