eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4312

NGC 4312
Objekt NGC 4312 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4312 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 4.60'x1.1'
magnitud: V=11.7m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h22m31.4s; Dec= 15°32'17"
rödförskjutning (z): 0.000510
Avståndet från solen till NGC 4312: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 2.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4312 : PGC 40095, UGC 7442, MCG 3-32-14, CGCG 99-29, VCC 559, IRAS 12199+1548

Närliggande objekt: NGC 4310, NGC 4311, NGC 4313, NGC 4314

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.