eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4334

NGC 4334
Objekt NGC 4334 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4334 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.1'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m24.1s; Dec= 7°28'24"
RedShift (z): 0.014160
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4334: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4334 : PGC 40218, UGC 7458, MCG 1-32-35, CGCG 42-66, VCC 638, IRAS 12208+0744

Blízke objekty: NGC 4332, NGC 4333, NGC 4335, NGC 4336

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.