eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4341

NGC 4341
Objekt NGC 4341 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4341 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.6'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h23m53.1s; Dec= 7°6'25"
rödförskjutning (z): 0.003076
Avståndet från solen till NGC 4341: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4341 : PGC 40280, IC 3260, UGC 7472, MCG 1-32-42, CGCG 42-76, VCC 672

Närliggande objekt: NGC 4339, NGC 4340, NGC 4342, NGC 4343

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.