eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4339

NGC 4339
Objekt NGC 4339 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4339 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.7'
magnitud: V=11.4m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h23m34.9s; Dec= 6°4'55"
rödförskjutning (z): 0.004300
Avståndet från solen till NGC 4339: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4339 : PGC 40240, UGC 7461, MCG 1-32-36, CGCG 42-68, VCC 648

Närliggande objekt: NGC 4337, NGC 4338, NGC 4340, NGC 4341

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.