eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4337

NGC 4337
Objekt NGC 4337 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4337 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Crucis
Typ: II3p -
Vinkeldimensionerna: 3.50'
magnitud: V=8.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h24m3.2s; Dec= -58°7'25"
Övriga namn på objektet NGC 4337 : OCL 878, ESO 131-SC2

Närliggande objekt: NGC 4335, NGC 4336, NGC 4338, NGC 4339

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.