eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4337

NGC 4337
Obiekt NGC 4337 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4337 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Krzyż Południa
Тип: II3p -
Wymiary kątowe: 3.50'
Wielkość gwiazd: V=8.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h24m3.2s; Dec= -58°7'25"
Inne nazwy obiektów NGC 4337 : OCL 878, ESO 131-SC2

Sąsiadujące obiekty: NGC 4335, NGC 4336, NGC 4338, NGC 4339

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.