eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4434

NGC 4434
Objekt NGC 4434 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4434 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.4'
magnitud: V=12.2m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h27m36.6s; Dec= 8°9'16"
rödförskjutning (z): 0.003572
Avståndet från solen till NGC 4434: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4434 : PGC 40886, UGC 7571, MCG 1-32-69, CGCG 42-115, VCC 1025

Närliggande objekt: NGC 4432, NGC 4433, NGC 4435, NGC 4436

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.