eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4442

NGC 4442
Objekt NGC 4442 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4442 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.50'x1.8'
magnitud: V=10.4m; B=11.4m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h28m3.9s; Dec= 9°48'14"
rödförskjutning (z): 0.001775
Avståndet från solen till NGC 4442: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 7.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4442 : PGC 40950, UGC 7583, MCG 2-32-68, CGCG 70-100, VCC 1062

Närliggande objekt: NGC 4440, NGC 4441, NGC 4443, NGC 4444

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.