eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 445

NGC 445
Voorwerp NGC 445 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 445 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.4'
omvang: V=14.2m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h14m52.6s; Dec= 1°55'3"
roodverschuiving (z): 0.038236
De afstand van de zon tot NGC 445: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 161.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 445 : PGC 4493, CGCG 385-47

Objecten in de buurt: NGC 443, NGC 444, NGC 446, NGC 447

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.