eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4459

NGC 4459
Objekt NGC 4459 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4459 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 3.50'x2.7'
magnitud: V=10.4m; B=11.3m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h29m0s; Dec= 13°58'43"
rödförskjutning (z): 0.004036
Avståndet från solen till NGC 4459: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4459 : PGC 41104, UGC 7614, MCG 2-32-83, CGCG 70-116, VCC 1154, IRAS 12264+1415

Närliggande objekt: NGC 4457, NGC 4458, NGC 4460, NGC 4461

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.