eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4462

NGC 4462
Objekt NGC 4462 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4462 - galaxie v súhvezdí Havran
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.10'x1.1'
veľkosť: V=12.0m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m21s; Dec= -23°9'59"
RedShift (z): 0.005977
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4462: na základe množstva červeného posunu (z) - 25.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4462 : PGC 41150, ESO 506-13, MCG -4-30-2, AM 1226-225, IRAS 12266-2253

Blízke objekty: NGC 4460, NGC 4461, NGC 4463, NGC 4464

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.